Tere tulemast Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi kodulehele!

Järva- Jaani Tuletõrje Seltsi koduleht on uuendamisel! Seniks kasutage kodulehte www.jjmuuseum.ee 



Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskuse loomine ja arendamine on alanud.



















JÄRVA-JAANI VANATEHNIKA MUUSEUMIDE KESKUS
 
Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus on projekt, mida arendatakse turismiteenuse terviklikkuse huvides Piibe maanteel, mis on Tallinn-Tartu maantee tugimaanteeks.
Eesmärgid
1) Järva-Jaani kui Piibe maantee keskel asuva muuseumide keskuse loomine ja  arendamine terviklikuks turismiteenuse  pakkumise kohaks võrgustiku kaasabil;
2) Olemasoleva vanatehnika varjupaiga arendamine atraktiivsemaks, kaasates teisi Järva-Jaani valla muuseumeid, Piibe maantee turismiteel asuvaid huvigruppe, et tagada võimalus aastaringseks tegutsemiseks ja töökohtade loomiseks Kesk-Eestis;
3) Turismitoote kui tervikliku külastuselamuse pakkumine, luues kaasajastatud unikaalsed võimalused nn muuseumide keskuses, pakkudes digitaliseeritud vahendite abil ülevaadet Piibe maantee turismiketist, Järva-Jaani teistest muuseumidest.
 
Põhjendus
Järva-Jaani  Vanatehnika varjupaik on Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi poolt 2004. aastal avatud  ja seni kõige atraktiivsemaks külastuspaigaks, kus aktiivne külastusperiood algab märtsis ning lõpeb oktoobris. Samas on mitmeid külastajaid, kes ka talveperioodil tunnevad huvi  varjupaigas asuva tehnika vastu.
Et edendada seni töökohtadeta ettevõtmist  ning tagada teave Piibe maantee turismiobjektide, sealhulgas vanatehnika varjupaiga ja teiste Järva-Jaanis ja Järva vallas olevate muuseumide kohta, peame oluliseks muuseumitegevuse koondamist ühte keskusesse, et arendada võrgustikutööd.
Rahastuse saanud projekti raames soovitakse renoveerida vanatehnika varjupaigaga territooriumil asuv ajalooline hoone, mis asub ka teiste muuseumide vahetus läheduses ning rajada viilhall atraktiivse ja korras vanatehnika eksponeerimiseks.
Vanatehnika varjupaiga territooriumi korrastamisega ja objektide muutmisega atraktiivsemaks aitame kaasa  Järva-Jaani piirkonna muutmiseks külastajatele meeldivaks turismiteenuse tarbimise paigaks. 
Järva-Jaani piirkonnas on võimalik külastada hetkel
 1. vanatehnikamuusemide keskust koos tuletõrjemuuseumiga (2019), aadressil Lai 1
 2. vanatehnika varjupaika (2004), kus asub ka Türi- Tamsalu raudtee vagun- muuseum (2013), aadressil Lai 7
 3. kinomuuseumit (2006), aadressil Tamsalu tee 1 
 4. koduloomuuseumit koos tehnika pöördlavaga Orina mõisas (2004), Mõisa tee 8
 5. hobutalumuuseumit  (2010), Pikk tn
 6. Jalgsema külamajas asuvat Pitkade tuba (2014).
Märkus: sulgudes on märgitud tegevuse alustamise aeg.
 
Vanatehnika varjupaiga juures asuva hoone renoveerimise tulemusena on võimalik sinna paigutada
 • teabetoad, kus digivahendite abil tutvustatakse erinevaid paiku Piibe maanteel, Järvamaal ja Järva-Jaani vallas, et turistidel oleks võimalus valida, mida vaadata lähemalt;
 • turismiinfo kättesaadavuse tagamine erinevate pakettide koostamisel Järva-Jaanis asuvate turismiobjektide ning muuseumide külastamiseks;
 • tuletõrjealase tehnika ekspositsioon koos võimalusega osaleda hädaabi väljakutse imitatsioonitegevuses;
 • eraldi ruum  tehnikaalase kirjanduse hoidmiseks;
 • tegelusruumid atraktiivsete tegevuste sooritamiseks lastele ja täiskasvanutele;
Vanatehnika varjupaiga territoorium  piiratakse terviklikult aiaga ning  selle külastamine muutub tasuliseks igale külastajale. Sissepääsuvärav territooriumile muudetakse Lai 1 objekti osaks. Hoone vahetusse  lähedusse  kujundatakse parkimisplats.
Muuseumide keskuses on plaanitud töökohad juhatajale, muuseumipedagoogile, koristajale,  kes kõik oskaksid olla ka giidid, võimalusel võetakse lepingu alusel tööle ka tehnik-remondimees.