Vabatahtlik päästekomando

Päästeametiga sõlmitud koostöölepingu alusel osaleb Järva-Jaani Tuletõrje Selts päästetööl ja päästealasel ennetustööl. Järva Vallavalitsuse poolt on antud kasutada endise tuletõrje seltsimaja ruumid. Hättasattunute abistamiseks saame väljasõidukorralduse telefoni teel Häirekeskuselt. Meie reageerimiskiiruseks on lepingujärgselt võimalikult vähim aeg, kuid mitte rohkem kui 10 minutit. Päästesündmustele reageerime päästetöö põhiautoga Sisu ja paakautotoga Mercedez-Benz. Metsa-ja maastikutulekahjudele võtame vajadusel kaasa kustutusvõimekusega UTV.

Komando telefoninumbriks on Järva- Jaani hädaabinumber 50 17 600

ÜLDINE HÄDAABI NUMBER ON 112!

Meie tegemistel saab silma peal hoida Facebooki lehe kaudu – https://www.facebook.com/jjaanivpk/